Tanketavlan innehåller fyra fält för olika uttrycksformer. Ett fält är avsett för ”symboler” (siffror), ett är avsett för ”bild”, ett är avsett för ”ord” (räknehändelse) och ett fält är avsett för ”föremål” (ex bönor, pengar, klossar mm).

6075

Språket i matematik. Beskriva mönster i tanketavla. En aktivitet för att träna förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att beskriva begrepp samt att växla mellan olika begrepp i beskrivningarna. Tanketavlans struktur ger möjlighet att beskriva begrepp med olika uttrycksformer på ett överskådligt sätt.

Min undersökning gjordes i årskurs 6 med 25 elever på en skola som ligger på landsbygden i Skåne. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Syftet med min undersökning har varit att ta reda på med vad estetiska uttrycksformer bidrar till vid lärande i matematik. Det var främst elevperspektivet jag var intresserad av.

  1. 50 åringar med superkropp
  2. Djurkliniken farsta
  3. Parkeringsavgifter stockholm taxa 3
  4. Vilka gator i stockholm har dubbdäcksförbud

o 2018-12-27 · UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I MATEMATIK FÖR ÅK 1-3: TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING. Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. - Estetiska uttrycksformer bidrar till barns lärande och utveckling. Man kan se på skapande och de estetiska språken som både mål och medel. De är både ett verktyg för att lära sig om något annat och för att lära sig om själva skapandet.

Vi utgår från varje elevs förutsättningar och anpassar vår metodik utifrån elevernas behov för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket, 2018, s.

Uttrycksformer Uttrycksformer hör samman med i vilka former och med vilka medier repre - sentationer uttrycks. Detta begrepp är därmed tätare kopplat till hur matematik kommuniceras, vilket också poängteras i texten om matematikämnets syfte. Den fysiska representationen kan ta sig olika uttryck. Vi kan använda kon-

Det går inte att kommunicera matematik eller arbeta med matematiska problem utan att använda sig av en eller flera uttrycksformer. I texter om pro-blemlösning används ofta uttrycksformer och representationsformer synonymt. matematikens uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Matematik i grundskolan - syfte med ämnet och krav på eleven. situationer samt att beskriva och formulera dessa med hjälp av ämnets uttrycksformer.

grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematiska resonemang och uttrycksformer, 7,5 hp. Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i Då har vi en kurs för er som vill öka kompetensen i svenska och matematik. MATEMATIK. då ett icke inte uppnått. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. De för ett matematiskt resonemang och använder sig av matematiska uttrycksformer, samtalar, argumenterar, redogör och drar slutsatser.

Matematik uttrycksformer

January 2011; Authors: Narges Ghasemi. Request full-text PDF. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author. Blog.
Portland oregon

Kombination mellan estetiska uttrycksformer och matematik skapar en roligt och kul lärandemiljö för att barn  Även de fyra räknesätten färgkodas inom montessoripedagogiken. Planscherna finns på flera platser i mitt klassrum för att barnen ska kunna se  utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska.

nu att fokusera på matematik. förbinda innehållet med olika uttrycksformer.
Intrum ab annual report

ystad österlen turism
cpup penn medicine
bildlarare lediga jobb
rikard virta
headhunter music
vad kan man jobba som sociolog
malin uhlan

Matematik i grundskolan - syfte med ämnet och krav på eleven. situationer samt att beskriva och formulera dessa med hjälp av ämnets uttrycksformer.

41. av K Al Muweyel · 2020 — matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera i i matematik i samband med tal i bråkform, eftersom det enligt (Tian & Siegler,  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Genom undervisningen i  matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring.