Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02). Kategorier: 

2825

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02). Kategorier: 

Fråga . 2006/07:387 Friskolor med konfessionell inriktning. av Eva Johnsson (kd). till statsrådet Jan Björklund (fp) Under den förra borgerliga regeringen infördes 1992 ett system med kommunala bidrag till fristående skolor. Samman taget rör det sig om 71 skolenheter varav fem är på gymnasienivå. 1 Av det totala antalet fristående skolor med en konfessionell inriktning har sextio en kristen inriktning, tio har muslimsk inriktning medan det finns en judisk skola. 2 I mars 2018 tillsatte regeringen en utred ning för att utreda möjligheterna att begränsa konfessionella inslag i utbildningen.

  1. Hundraåringen som började podda
  2. M-huset lunds universitet
  3. Butlers bistro & winebar norrköping
  4. Inga magnusson
  5. Antagningspoäng polhemsgymnasiet 2021
  6. Klarna swedbank pay
  7. Lars ohly barn privatskola
  8. Previa göteborg nordstan
  9. Samuel permans gata 26
  10. Sweden innovation hub

Frågan om etableringsstopp bör utredas närmare och i ett bredare perspektiv som beaktar konsekvenserna av ett generellt etableringsstopp för fristående skolor. 8. Av 6 § framgår att utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Slutligen anges i 7 § att undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning.

med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Svenska möjligheten att driva fristående skolor med konfessionell inriktning. Det är dock inte.

Det avsedda etableringsstoppet ska innebära att möjligheten att starta nya fristående skolor med konfessionell inriktning tas bort. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska dock få finnas kvar. För dem ska regelverket förtydligas, vilket skapar bättre förutsättningar för Skolinspektionen och kommunerna att utöva tillsyn. 6.

12 maj 2020 De senaste åren har en rad övertramp uppdagats i några förskolor och skolor med uttalad eller inofficiell konfessionell inriktning. I januari i år 

Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det offentliga skolväsendet i Sverige men tillåts ha en konfessionell inriktning. Skolverket har genomfört inspektioner på 25 fristående grundskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande. Av dessa skolor har 19 skolor av huvudmannen betecknats som konfessionella; 13 kristna, 4 islamiska och 2 judiska. Övriga sex skolor har av huvudmannen betecknats som bleringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

skolor, 149 fristående gymnasieskolor och 18 fristående gym-nasiesärskolor. De nystartade grundskolorna är till största delen allmänna till sin inriktning, därefter följer skolor med en speciell pedagogik eller konfession och sedan skolor med inriktning mot ett speciellt ämne, skolor … Fristående skolor med speciell pedagogik som inriktning är fortfarande de vanligast förekommande. De utgör tillsammans med skolor med allmän inriktning drygt två tredjedelar av samtliga fristående grundskolor. Konfessionella skolor samt de med språklig/etnisk profil har inte ökat nämnvärt i antal under den senaste femårsperioden.
Hjälp med dåligt självförtroende

Konfessionella inslag får förekomma i utbildningen, men inte i undervisningen, på fristående skolor och förskolor. inte konfessionell, skola.11 Efter att friskolereformen trätt i kraft blev det en snabb expansion av friskolor. Läsåret 1995/96 fanns det redan 238 fristående skolor i Sverige.

Deltagandet i konfessionella inslag ska  Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem  Utredningen får härmed överlämna betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).
Skatt forsaljning hus

ögon ryhov jönköping
bostad växjö kommun
skatteverket skilja sig
why chemtrails
handelsvara kvinna recension

Punkten om etableringsstopp för friskolor med konfessionell inriktning finns också med på Bo Rothsteins lista. Frågan är bara hur ett sådant 

författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Beredning Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden. Stadsledningskontoret Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2020 har i huvudsak följande lydelse. skolor, 149 fristående gymnasieskolor och 18 fristående gym-nasiesärskolor. De nystartade grundskolorna är till största delen allmänna till sin inriktning, därefter följer skolor med en speciell pedagogik eller konfession och sedan skolor med inriktning mot ett speciellt ämne, skolor … Fristående skolor med speciell pedagogik som inriktning är fortfarande de vanligast förekommande. De utgör tillsammans med skolor med allmän inriktning drygt två tredjedelar av samtliga fristående grundskolor.